Menu

Ordinær generalforsamling

image
24. januar 2020 kl. 13:58

FC Nakskov afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. februar kl. 19.00 - i klubhuset på Bregnevej.

Dagsorden i følge vedtægterne inklusive punkt om forslag til vedtægtsændring.

Forslag til vedtægtsændring

Ved FC Nakskovs ordinære generalforsamling torsdag den 20. februar 2020 foreslår bestyrelsen følgende ændring af foreningens vedtægter § 8 stk. 2:

Eksisterende ordlyd:

  • 8 Bestyrelsen og afdelingerne

Stk. 2 . Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der opfylder betingelserne i lovgivningen om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. om adgang til næringsbrev og alkoholbevilling.

Ny ordlyd:

  • 8 Bestyrelsen og afdelingerne

Stk. 2 . Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Baggrund for ønske om ændring:

Bestyrelsen finder, at den eksisterende ordlyds kriterium for valgbarhed ikke er tidsvarende, og angiver et krav som dels ikke vurderes at være rimeligt for bestyrelsesarbejde i en amatørdrevet sportsforening anno 2020, og dels et krav som det i praksis vil være meget vanskeligt at undersøge opfyldelsen af.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den foreslåede nye ordlyd fuldt ud dækker et rimeligt krav til valgbarhed, og ikke stiller hverken FC Nakskov eller dens medlemmer ringere.

Efter generalforsamlingen inviteres klubbens medlemmer på spisning i Caféen.
Tilmelding til spisning på post@fcnakskov.dk

Vel mødt

Bestyrelsen