Menu

Generalforsamling i FC Nakskovs Forældre- og Støtteforening 2019

 

Kl. 18.00 blev der budt velkommen til generalforsamlingen, ved afgående formand Ellis Rate.

Samt erklæret at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Der var fremmøde af 12 medlemmer.

Valg af dirigent: Valget faldt enstemmigt på Jesper Kristensen.

Formandsberetning:

Det forgangne år (2018) er gået rimeligt. Der er sket en nedgang i vores indtægter, både i kontingent/bankospil indtægter. Det kunne skyldes at i 2018, var der en del helligdage hvor der ikke blev spillet bankospil (6 uger), samt der var hedebølge i DK.

Samtidig blev vi blev vi ”skilt” fra de blå spejdere, hvoraf der skulle tilbage betales en sum på kr. 8000. for køb af ” banko udstyr mm.”

Der blev stillet et spørgsmål ang. ” De blå spejdere” om FC var lagt sammen med dem, hvilket ikke var tilfældet, der var tale om et samarbejde mellem de to foreninger som opstart, og sidenhen blevet til hver sin forening.

Indkommende forslag:

Der var indkommet et forslag anonymt, derfor ikke behandlet, men omtalt og diskuteret.

Regnskab:

Regnskabet fremlagt v/kasser Johnny Ottosen:

Regnskab gennemgået punkt på punkt, med enkelte kommentar, men godkendt af samtlige fremmødte.

Valg af bestyrelse:

Der blev gennemgået hvem der var på valg:

Inger Thomsen ikke på valg før i 2020.

Inga Gustavsen ikke på valg før i 2020.

Johnny Ottosen på valg.

Konstitueret formand Ellis Rate ønskede ikke genvalg (var konstitueret i 2018, da den daværende formand Jonna Olsen valgte at trække sig til fordel for de blå spejdere)

Lizzi Rasmussen ønskede ikke genvalg.

Bent Rate ønskede ikke genvalg.

Suppleanter:

Allan Zakarriassen: Ikke på valg.

Annita Prins: Ikke på valg.

Revisor:

Bjarne Tipsmark: Ikke på valg.

 

Flg. Blev valgt til fortsættelse i FC Nakskovs Forældreforening-& Støtteforening:

Johnny Ottosen genvalgt (kasserer).

Cindy Sekula valgt til bestyrelsen.

Lissi Michelsenvalgt til bestyrelsen.

 

EVT:

FC Nakskovs Forældreforening-&Støtteforening overrækker/overfører et beløb på kr. 40.000.00 til ungdomsafdelingen i FC Nakskov.

 

Generalforsamling slut kl. 18.40.

Der blev efter annoncering gået til spisning, samt hyggeligt samvær.

 

Referent:

Inger M Thomsen.

Den nye bestyrelse efter konstituering efter generalforsamlingen:

 

Inger M Thomsen: Formand/referent.

Inga Gustavsen: Næstformand.

Johnny Ottosen: Kasserer.

Cindy Sekula: Bestyrelsesmedlem

Lissi Michelsen: Bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Allan Zakariassen

Anitta Prins

Revisor:

Bjarne Tipsmark