Menu

Generalforsamling i "Forældreforeningen" 2016

 

 

Ny bestyrelse i "Forældreforeningen"

Fredag d. 12/2 2016 blev der afholdt generalforsamling i FC Nakskovs Forældre-og Støtteforening i klubhuset på Bregnevej, hvor en ny bestyrelse blev valgt.

Formandens og kassererens beretninger blev godkendt.

Bestyrelsen fremkom med et forslag om at lægge caféen og ishuset sammen under FC Nakskov, og de fremmødte blev meget hurtig enige om, at det var en rigtig god idé, og at Forældreforeningen og cafeen fremover samarbejder om at bemande dem begge. Vi kan dog stadig bruge flere frivillige.

Der har været godt salg i ishuset i 2015, og derfor kunne Johnny overrække FC Nakskovs formand Jesper kristensen en check på kr.45.000,- (biledet)

Ellis fortalte lidt om Forældreforeningens nyeste tiltag bankospil, der spilles torsdag i ulige uger året rundt og fra starten har været en kæmpe succes.

Ellis takkede Lissi og Jens Andersen for deres store indsats i Forældreforeningen, og overrakte dem en flot købmandskurv.

Derefter gik vi over til hyggeligt samvær med spisning.

Den nye bestyrelse

Formand……….. Jonna Olsen

Næstformand.. Torben Larsen

Kasserer……….. Johnny Ottosen

Referent……….. Inga Gustavsen

Bestyr. medl… Ellis Rate

Bestyr. medl… Stine Klaaby

Bestyr. medl… Lizzi Rasmussen

Suppleant…... Allan Zakariassen

Suppleant…... Anita Prins