Menu

Generalforsamling i "Forældreforeningen" 2017

 

Generalforsamling i FC Nakskovs Forældre- og Støtteforening

Fredag d. 10/2 2017 blev der afholdt generalforsamling i FC Nakskovs Forældre-og Støtteforening i klubhuset på Bregnevej, hvor 17 medlemmer var mødt op.

Formandens og kassererens beretninger blev godkendt.

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. pr. år. 

Stine Klaaby ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet blev Annelise Petersen valgt ind. Resten af bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg.

Kassereren overrakte en check på 45.000 kr til formanden for FC Nakskov Jesper Kristensen, der kvitterede med en kæmpestor tak både for det flotte beløb og til "forældreforeningen" for deres engagementet både i bankoklubben og Cafeen.

Ellis fortalte lidt om FC Nakskovs bankospil, der foregår hver 14.dag året rundt (næsten). Det går rigtig rigtig godt, men der er også rigtig meget arbejde. Overskuddet går til FC Nakskovs ungdom jvf. vedtægterne, og en del af det udbetales 1 gang årligt.

Man talte om, hvordan man kan få flere medlemmer i "Forældreforeningen", og man vil fremadrettet forsøge at lave forskellige tiltag.

Efter generalforsamlingen var der spisning og hyggeligt samvær.