Menu

Vedtægtsændring

26. juni 2021 kl. 23:40

Der er indkommet et forslag til ændring af klubbens vedtægter, som skal behandles på generalforsamlingen onsdag 30. juni 2021.

 

Forslag til ny tekst til nr. 2:

  • 6 Generalforsamlingen
  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indvarsles ved bekendtgørelse på både foreningens hjemmeside og i lokalt ugeblad, og mindst et af stederne sker varslingen minimum 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Luk